Tietoa kampanjasta

Kuuleeko kukaan-osallisuuskampanjan toteuttaa kotoutumisen edistämisen Osallisena-hanke, jonka tavoitteena on muun muassa edistää pakolaistaustaisten maahan muuttaneiden osallisuutta kotoutumispalveluiden kehittämisessä ja kehittää kotoutumisasiantuntijoiden osaamista maahan muuttaneiden kohtaamisessa kunnissa ja TE-toimistoissa. Lisäksi tuemme verkostomaista työtapaa erityisesti hankkeemme toiminta-alueilla (Porvoo, Jyväskylä, Pori, Kajaani, Kuopio ja Rovaniemi) sekä olemme luoneet asiakastyötä tekevien oman yhteisön, jossa dialogisesti yhteiskehitämme ja vertaisopimme asiakastyön teemoista.

Toiminta-aikamme on 1.4.2021 – 31.12.2022. Hanke on Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima ja työskentelemme lisäksi Kuntaliitossa ja kunnissa eri puolilla Suomea. Rahoittajamme on AMIF (EU:n turvapaikka-, maahanmuutto-, kotouttamisrahasto). Twitteristä meidät löytää @OsallisenaHanke, olemme myös Facebookissa (@Osallisena) ja Instagramissa @kuuleeko.kukaan. Lisäksi nettisivultamme löytyy lisätietoja.

Kuuleeko kukaan-kampanja koostuu pakolaistaustaisten henkilöiden blogiteksteistä ja some-kampanjasta #KuuleekoKukaan, jossa pakolaistaustaiset maahan muuttaneet saavat tuoda oman äänensä kuuluviin liittyen osallisuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa ja palveluissa. Kampanjan suojelijana toimii Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyar. Tarkoituksenamme on tuoda esiin ääniä ja kannanottoja, jotka jäävät usein viranomaisilta kuulematta ja noteeraamatta.

Olemme kiinnostuneita kuulemaan seuraavanlaisista asioista: 

  • Miten pakolaistaustaiset ovat saaneet äänensä kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa? Miten ääntä ei ole kuultu? 
  • Miten pakolaistaustaisten haaveita, tavoitteita ja unelmia tuetaan? 
  • Millaiset asiat saavat pakolaistaustaiset tuntemaan olevan osa suomalaista yhteiskuntaan? Mikä tunteeseen vaikuttaa?

Tervetuloa seuraamaan ja kuulemaan!

Meihin voi olla rohkeasti yhteydessä:

Anne Laitinen-Saunio (hankepäällikkö) anne.laitinen-saunio@ely-keskus.fi

Noora Hagman (hankesuunnittelija) noora.hagman@ely-keskus.fi