Toukokuun blogiteksti: Amir Abdelamir – Koululaitokselle isommat hartiat vastaamaan moninaisiin haasteisiin osallisuuden parissa

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu kokemus yhteenkuuluvuudesta ja, että on osa suurempaa yhteisöä. Kuuluminen yhteisöön ja siinä toimiminen kulkee usein käsi kädessä kuulluksi tulemisen kanssa. Yksilö pääsee toimimaan ryhmässä, jossa tämä vuorovaikuttaa vertaistensa kanssa, yksilö pääsee kohtaamaan erilaisuutta, mutta myös samoja arvoja jakavia ihmisiä. Yksilö pääsee toimimaan aktiivisesti itselleen merkityksellisten asioiden parissa ja häntä myös tuetaan toiminnassa. Yksilö pääsee vaikuttamaan, niin omiin mahdollisuuksiin muovata omaa ympäristöä kuin muiden kanssa jaettavaa yhteiskuntaa.

Näin itse nykyään aktiivisena kansalaisena itseään pitävänä kiintiöpakolaistaustan omaavana korkeakouluopiskelijana näen yhden osallisuuden osa-alueen. Pohdin pitkään mistä lähtisin käsitettä purkamaan ja huomasin hyvin nopeasti itseni muistelemassa sellaisia ajanjaksoja elämässäni, jolloin en kokenut olevani osa yhteiskuntaa. Uskon että moni samankaltaisella taustalla kuin minulla on, kykenee samaistumaan kahden kulttuurin välillä seilailuun: olenko suomalainen, jotain muuta vai jotain siltä väliltä? Tähän vastaan toteamalla olevani turkulainen.

Lisää osallisuutta: Mielenterveys kuntoon

Yksinkertaista yhden reseptin ratkaisua osallisuuden lisäämiseen ei ole, sillä mikään ihmistoimintaa koskettava kysymys harvoin on helppo. Se vaatii resursseja ja panostuksia varhaisessa vaiheessa. Maahan saapuvien kohdalla tämä tarkoittaa tukitoimia, jotka aidosti ottavat huomioon ihmisten moninaisuuden ja kokemukset elämässä. Mikä sitten on sellainen yksi teema, joka näkyy ihmisen jokapäiväisessä elämässä? Mielenterveys. 2020-luvulla on sanomattakin selvää, että suomalaisessa yhteiskunnassa on herätty keskustelemaan laajasti mielenterveysongelmista. Stigma ja häpeän tunteet, jotka liittyvät rikkinäiseen mieleen ovat suuret ja nämä tulisi ottaa paremmin huomioon ihmisten tukipalveluissa. 

Heikosti toteutunut kotoutumisprosessi ja sen myötä suuri osattomuuden kokemus perheissä periytyy. Pakolaistaustaisten perheiden heikko luottamus yhteiskuntaan sekä heikko kiinnittyminen ympäröivään yhteisöön luo sukupolven yli kestävää osattomuutta, jota on hyvin vaikea purkaa.

Amir Strasbourgissa Euroopan parlamentin salissa, European Youth Event 2018

Tiedämme monen asian olevan periytyvää ja niin myös osallisuus. Jos lapset kasvavat ympäristössä, jossa koetaan ettei omaan asemaan ja omaan toimintaan voida vaikuttaa on hyvin todennäköistä, että osattomuuden tunne kasvaa ja kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta on heikolla saralla. Syrjäytymisen riski on suuri ja on hyvin pienestä kiinni saako ihminen kiinni omasta elämästään. 

Ratkaisuna näihin haasteisiin näen tukipalvelut aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja sitä seuraavalle ajalle. Suomalainen koulutusjärjestelmä on siitä kaunis instituutio, että se antaa mahdollisuuden ihmiselle taistella itselleen parempi asema, mikäli tämä niin haluaa. Helppoa se ei kuitenkaan ole. Uskon kuitenkin, että satsaamalla koulutukseen ja pitämällä huolta opetuksen laadusta ja sen kyvystä vastata yhteiskunnan moninaisiin haasteisiin ja erilaisiin tarpeisiin, voisi menestyksen ainekset olla koossa. Päästäisiin askeleen lähemmäksi yhteiskuntaa, jossa tausta ei ole enää merkittävin tekijä yhteenkuuluvuuden tunteen kokemisessa ja entistä useampi moninaisen taustan omaava voisi kokea itsensä kuulluksi.

Lisää resursseja ja osaamista koulutukseen

Tulevana kasvattajana ja opettajana huomaan jo opiskeluaikana kantavani suurta huolta lapsista ja nuorista sekä heidän tulevaisuudestaan. Erityisesti kannan huolta heistä, jotka saapuvat Suomeen alueilta, joista on jouduttu lähtemään pakon alla sodan tai muun vastaan henkeä uhkaavan uhan vuoksi. Huoleni kohdistuu niin omaan jaksamiseen, osaamiseen ja kykyyn tukea oppilaita sekä heidän vanhempiaan uudessa tilanteessa, jossa on sopeuduttava uuteen ympäristöön. 

Haluan kuitenkin pysyä optimistisena ja uskoa siihen, että Suomessa olisi vihdoin herätty tähän teemaan viimeistään tässä vaiheessa kun sota on Euroopassa eikä “jossain tuolla kaukana”. Haluan uskoa, että viranomaiset ja jokainen toimija, joka arkityössään näiden teemojen parissa toimii on ottanut aikaa ja kääntänyt katseen menneeseen ja todennut, että “tuo asia meni pieleen, pidetään huolta ettei vastaavaa enää jatkossa tapahdu”.

Viimeisenä haluaisin mainita, että jokainen perhe ja yksilö sen sisällä on erilainen ja jokaisella on hyvin erilainen kokemus ja ajatus asioiden tilasta yhteiskunnassa. Pidän itseäni onnekkaana, että olen päätynyt tähän missä olen nyt, mutta itsestäänselvyytenä en tule mitään saavuttamaani pitämään. Ihmiset ovat erilaisia ja suuri ihmisryhmä, kuten (kiintiö)pakolaistaustaiset Suomessa ovat hyvin moninainen joukko, jonka moninainen ääni ei tule vielä tarpeeksi kuuluviin.

Amir Abdelamir on opiskelija, joka on aiemmin vaikuttanut EYP – European Youth Parliament- nuorisojärjestössä ja nykyään toimii Jyväskylän yliopiston eri opiskelijaedustajan tehtävissä. 

Osallisuus minun näkökulmastani: Mulombo Kasongo

Miten olet saanut äänesi kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa? Miten ääntäsi ei kuulla? 

  • Minä haluan kiittää tästä projektista. Tämän organisaation toiminta on mielestäni todella tärkeää. Sen verran että olisin halunnut osallistua tähän heti tultuani Suomeen. Silloin sitä ei ollut olemassa. Tämä Osallisena -hanke on siis käynnistynyt viime vuonna ja on voimassa tämän vuoden loppuun. Kuuleeko kukaan -kampanja on voimassa ymmärtääkseni voimassa vain tämän vuoden loppuun, mutta valitettavasti, minä olisin toivonut, että tämä kampanja kestäisi paljon pidempään. Kun tulimme Suomeen, meillä oli vain yksi mahdollisuus työskennellä, ja sosiaaliviranomaiset kertoiva, ettei voi työskennellä rajattomasti. Joskus on käynyt niin, että sosiaaliviranomaiset eivät osaa vastata tai aika ei riitä. Mutta kun meillä on ollut taho, jonka kanssa voidaan keskustella myös muiden kanssa kuin sosiaaliviranomaisten kanssa. Mikä on projektin mahdollisuus edistää asioita?  
  • Kuten alussa sanoin, minä ja muut ollaan kiitollisia, että kun tullaan Suomeen, niin elämisen edellytykset on järjestetty hyvin (ruoka, asunto, vaatteet), arkielämä on mennyt hyvin. Mutta sitten tulevaisuutta ajattelen.. Meillä on ollut tämä ongelma jatkuvastikin, esim. työllistyminen on todella vaikeaa meille. Ja mielestäni sen tulisi olla helpompaa kuin nykyisin on. Esim. kyllä meillä on eri taustoja, on heitä, ketkä eivät ole käyneet ollenkaan kouluja. Heidän pitää opiskella kuntoon luku- ja kirjoittamistaidot. Mutta on myös me muut, ketkä on käyneet kouluja ja kenellä on työkokemusta jne. Kun tulee Suomeen, joutuu taas suomen kielen kurssille, esim. 5-6 vuotta ennen kuin pääsee työelämään. Tämä voisi olla paremmin. Minä ehdottaisin, että kun lukutaito on kunnossa ja työkokemusta löytyy, jos esim. koulutus Suomessa maahanmuuttajille kestäisi esim. vain vuoden. Jos tämä henkilö olisi 6 kk kautta kurssilla ja pääsisi tämän jälkeen työelämään 6kk, esim. työharjoitteluun tai esim. pätkätyöhön tai oppisopimukseen, tässä tapauksessa tämä henkilö oppii suomea työn kautta, saa työkokemusta ja oppii tuntemaan työelämää ja saa kokemusta. Tämä olisi parempi kuin nykyinen systeemi, kun ollaan koulun penkillä suurin osa opiskeluajasta ja ollaan työharjoittelussa vain kuukausi.  

Miten haaveitasi, tavoitteitasi ja unelmiasi tuetaan? 

  • Suomalainen kielenopiskelusysteemi pitää meidät ikään kuin jumissa. Suurin haaveeni on päästä mahdollisimman pian työelämään. Miten se mahdollistuisi? Vähemmän harjoitteluja/työkokeiluja, ja enemmän kohti työelämää. Haluamme oikeisiin töihin.  
Kuva: Unsplash

Millaiset asiat saavat sinut tuntemaan olevasi osa suomalaista yhteiskuntaan? Mikä siihen tunteeseen vaikuttaa positiivisesti ja negatiivisesti? 

  • Kyllä sen verran, että toimeentuloasia, eli elämiseen olemme saaneet tukea. Suomessa saadaan ruokaa, majoituspaikka/asunto, vaatteet on aina jne. Mutta, vaikka on paikka asua, edelleenkin huolissamme siitä, että okei, nyt asumme täällä, mutta joku muu maksaa vuokraa. Milloin pääsen tilanteeseen, että voisin maksaa itse vuokraa ja tulisin toimeen omillani. Kuinka pääsisin sinne? Mielestäni kun koulutus järjestetään että puolet koulupenkille ja puolet työelämää eri muodoille, olisiko se työkokeilu/työharjoittelu/oppisopimus/harkkatyötä? Tämä on se negatiivinen kokemus. Ensinnäkin, olen huolissani, kuinka kauan minä vain joudun asumaan asunnossa, minkä vuokraa joku muu maksaa ja miten nopeasti minä pääsen tästä tilanteesta eteenpäin. Se on tämä että koulutuksen kautta. Ei liian kauan koulupenkillä, vaan ainakin puolet koulutusajasta on viettää työelämässä ja kieltä voidaan oppia myös työn kautta. Kuten olen maininnut jo aiemmin maininnut edellä. Suomalainen on syntynyt Suomessa, kieliasiat ei ole hänelle este, mutta me ulkomaalaiset, niin me olemme jumissa, meillä menee liikaa aikaa suomen kielen opintoihin.  

Osallisuus minun näkökulmastani: Sahar Qasim Ahmed

How have you got your voice heard in Finnish society?

It is important to try all the time whenever you want your voice to be heard. In my case I never stop trying and will do multiple attempts. I will make my voice heard and it is up to the person whether he takes it or not. The most important part is being able to express yourself and never quit doing it.

How are your dreams, goals and dreams supported?

My current study is not my dream study but at the same time I didn’t want to waste time sitting at home, so I started my current degree program.  I would like to study what I want once I graduate and make my dream come true. I want to be a painter and hopefully will pursue a painting career very soon in the future.

What kind of things make you feel part of Finnish society? What affects that feeling?

Support which I get from teachers is very important. They always ask me if I am absent at school. In my country teachers would not care much about my absence and would not ask any questions. I receive help and support from different places and services. I like that there is support for education. I do not need to finance my studies unlike in my country where I have to pay for my education myself. There are good opportunities and a good future here.

What kind of things have made it harder to feel?

Mostly racism and discrimination makes it harder to belong to Finnish society. Also cultural differences. For example, they say it is rude to look or stare at people in Finland. At the same time local people themselves stare at you while it is considered rude. Language makes it hard to belong to Finnish society.

Osallisuus minun näkökulmastani: Samuel Nakyoyo Amissi

Miten olet saanut äänesi kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa? Miten ääntäsi ei kuulla?

Ei ole vielä kuulunut, koska en ole nähnyt onnistumisia. Kun ajatellaan, ulkomaalainen tulee tänne Suomeen, saattaa olla että hän osaa esimerkiksi parturoida/letittää ihmisten hiuksia/osaa ajaa autoa, mutta sitten hän joutuu kahdeksi vuodeksi opiskelemaan kieltä. Vaikka hän voisi opiskella vaikka muutaman kuukauden kieltä ja mennä sen jälkeen töihin. Ja sitten vielä pitää mennä kieliopintojen jälkeen opiskelemaan ammattiin, kolmeksi vuodeksi. Ja sitten vielä Kela avustaa, että joutuu sieltä hakemaan avustusta.

Ajattelen, että kun ihminen on vielä voimissaan, niin hänen ei tulisi joutua siihen tilanteeseen että hän joutuu hakemaan tukea Kelasta ja täytellä hakemuksia. Voisi ihan hyvin olla voimia ja pääsisi hyvin esim. siivoustöihin tai esim. lumenluontitöihin. Voisi varmasti oppia nopeasti miten töitä tehdään, miten esimerkiksi pesuaineita sekoitellaan ja osaisi tehdä siivoustöitä. Tai esimerkiksi minä pystyisin hyvin tekemään lumitöitä ja tai muita käsillä tehtäviä töitä ja siinä samalla kun tekee töitä ihmisten kanssa, niin siinä samalla oppisi myös kieltä.  

Tämä on vielä hankalaa, kun kotoutumisaika kuluu koko ajan ja sen kestoa mitataan. Ja kun kotoaika loppuu, niin Kelan tuki vähenee. Meillä päin sanotaan, että ”ei kieli töitä tee, vaan ihmiset”.  

Kuva: Unsplash

Miten haaveitasi, tavoitteitasi ja unelmiasi tuetaan? 

Voisin nyt sanoa, että täällä toimistolla minua tuetaan. Jyväskylässä siis, minun työntekijäni tukevat minua.  

Millaiset asiat saavat sinut tuntemaan olevasi osa suomalaista yhteiskuntaan? Mikä siihen tunteeseen vaikuttaa positiivisesti ja negatiivisesti? 

Kyllä, minut ja meidät on hyvin otettu tänne vastaan. Muutos on kyllä nähtävissä. Asiat ovat mahdollisia täällä. Tarkoitan, että koulunkäynnin lisäksi pääsisi töitä tekemään, edes muutamaksi tunniksi. Että olisi jotain tekemistä. Esimerkiksi, kyllähän täältäkin voisi sotilas lähteä Ranskaan sotimaan ja hän voisi voittaa sodan.  

Osallisuus minun näkökulmastani: Noor Al-Shabbani

Miten olet saanut äänesi kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa? Miten ääntäsi ei kuulla? 

Aluksi se oli erittäin vaikeaa, mutta yritimme silti jatkaa elämää. Jokainen tavoite on mahdollista saavuttaa rakkaudella, tahdolla ja määrätietoisesti. Tavoitteeni on saavutettu. Ihmisenä, joka rakastaa elämää ja ihmisiä ja haluaa nähdä kaikki ihmiset onnellisina ja terveinä. Suomi on yksi parhaista maista, joissa olen käynyt, koska se on toinen maani, jossa voin toteuttaa itseäni. Olen erittäin onnellinen ja onnekas saadessani asua perheeni kanssa kotikaupungissamme. 

Miten haaveitasi, tavoitteitasi ja unelmiasi tuetaan? 

Jos ihmisellä on tarkoitus ja kunnianhimoa elämässään ja hän asuu maassa, jossa oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo elävät, unelmien tavoittaminen on mahdollista. Kun minulla on perheen ja ystävien tuki ja myös mieheni tukee minua eniten, mikään ei ole mahdotonta.

Millaiset asiat saavat sinut tuntemaan olevasi osa suomalaista yhteiskuntaan? Mikä siihen tunteeseen vaikuttaa? 

Minusta osan suomalaista yhteiskuntaa tekee suomalaisen kulttuurin kunnioittaminen ja rakastan oppia ja noudattaa tapoja ja lakeja. Suomalainen yhteiskunta on ystävällinen, puhuu suoraan ja sitoutuu aikaan. Haluan ymmärtää ja oppia enemmän suomalaisten elämästä, mistä he pitävät ja mitä he vihaavat ja mitkä ovat heidän tavat ja perinteet. Tuntuu hyvältä. Suomi on tasa-arvon, oikeuden ja vapauden maa, ja jokaisella on oikeus ja vapaus valita.

Millaiset asiat ovat vaikeuttaneet tunnetta? 

Vaikeus, jonka kohtasin, on se, että suomen kieli on olennainen osa elämää. Meidän täytyy oppia ja seurustella suomalaisten välillä – se on erittäin tärkeä asia. Toivon oppivani lisää nopeasti ja luotan itseeni enkä tarvitse apua. Tunnen oloni mukavaksi täällä. Toivomme kaunista elämää ja hyvää tulevaisuutta tuleville sukupolville. Toivon, että unelmani toteutuvat ja avaan oman yrityksen ja opin lisää.

Osallisuus minun näkökulmastani: Mohammad Ghadiri

Miten olet saanut äänesi kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa? Miten ääntäsi ei kuulla? 

Itse olen tullut kiintiöpakolaisena vuonna 1992 Suomeen. Luonteeltani olen ollut aina positiivinen, sosiaalinen, avoin, joustava ja lähestyn helposti ihmisten kanssa. Tämän vuoksi olen nopeasti tutustunut sekä suomalaisiin että muunmaalaisiin ihmisiin ja joustavasti verkostoitunut ja hypännyt yhteiskuntaan mukaan. Olen hyvin saanut ääneni kuuluviin ja päässyt hyvin yhteiskunnan rakentamiseen mukaan.  

Mielestäni äänen kuuluminen ja yhteiskuntaan mukaan pääseminen lähtee ensin jokaisesta itsestä ja myös yhteiskunnan mahdollisuuksista ja vastaanottamisesta. Itse olen hyvin aktiivinen, sosiaalinen ja uskallan rohkeasti tuoda rakentavasti omaa sekä maahanmuuttajien osaamista ja näkemyksiä esille. Pyrin myös vaikuttamaan maahanmuuttajan kotoutumiseen ja työllistymisen edistämiseen.     

Työni puolesta olen tehnyt yli kaksi kymmentä vuotta työhönvalmennusta ja uraohjausta erilaisissa työllistymisen edistämishankkeissa ja olen auttanut monia maahan muuttaneita työttömiä työnhakijoita löytämään työpaikkoja tai koulutusmahdollisuuksia. Joten koen, että kouluttautuminen ja työllistyminen auttaa maahan muuttaneita  kiinnittymään ja pääsemään paremmin yhteiskuntaan mukaan. Tätä kautta myös maahan muuttaneiden äänet pääsevät paremmin kuuluviin yhteiskunnassa.  

Maahan muuttaneiden työllistymisessä ja heidän kotoutumisessa on kehitytty paljon ja päästy eteenpäin, mutta palvelut vaativat vielä paljon kehittämistä ja parantamista sekä niihin tarvitaan lisää resursseja. Yhteiskunnassa pitäisi myös päästä puhumaan rehellisesti, avoimesti ja rakentavasti maahanmuuttajista ja maahanmuuttopolitiikasta, jotta yhteiskunta ei jakautuisi kahtia maahanmuuttajien asioista.   

Miten haaveitasi, tavoitteitasi ja unelmiasi tuetaan? 

Silloin 90-luvulla, kun minä tulin Suomeen, palveluja oli hyvin vähän tarjolla pakolaisille ja muualta muuttajille. Myös viranomaisilla ja  toimijoilla oli vähän tietoa sekä kokemusta pakolaisista ja heidän palvelutarpeista, joten silloin en saanut tarpeeksi tukea oman unelmani toteuttamisessa. Itse olin aktiivinen ja minulla oli laaja verkosto ja osasin hakea rohkeasti apua heiltä. Heidän avulla pääsin tavoitteissani eteenpäin ja onnistuin toteuttamaan unelmani. Minulla oli myös selkeä tavoite ja suunnitelma omasta unelmastani, mitä haluan ja miten haluan päästä eteenpäin.  

Nykyiset viranomaiset ja toimijat tuntevat paremmin pakolaisten ja maahan muuttaneiden palvelutarpeet ja palvelutarjonta on lisääntynyt. Joten pakolaiset ja maahanmuuttajat saavat paremmin tukea kielen oppimisessa ja oman unelmansa toteuttamisessa.  

Nykyisin Suomessa on paljon maahan muuttaneita ja palvelutarpeet ovat lisääntyneet. Siksi Suomessa tarvitaan lisää resursseja ja pysyviä palveluja, jotta niitä pystytään kehittämään sekä osataan auttaa maahan muuttaneita paremmin.  

Millaiset asiat saavat sinut tuntemaan olevasi osa suomalaista yhteiskuntaan? Mikä siihen tunteeseen vaikuttaa? 

Kieli ja työ sekä hyvä verkosto auttavat paremmin kiinnittymään yhteiskuntaan ja löytämään oman paikan yhteiskunnassa. Kielitaito ja positiivinen asenne avaavat monia ovia ja niiden kautta on helpompi löytää työpaikka ja kotoutua yhteiskuntaan. Itse olen ollut aina positiivinen ja joustava rikkomaan rajoja ja tutustunut erilaisiin ihmisiin. Näiden kautta olen päässyt yhteiskuntaan mukaan ja löytänyt paikkani tässä yhteiskunnassa.  

Mielestäni kielitaito ja työllistyminen ovat tärkeitä väyliä päästä yhteiskuntaan mukaan ja saada tuntea olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa.  

Itse olen tyytyväinen yhteiskunnan palveluista ja mahdollisuuksista. Olen kouluttautunut ja olen ollut todella pitkään työssä ja osallistunut yhteiskunnan rakentamiseen.  

Millaiset asiat ovat vaikeuttaneet tunnetta? 

Suomalaisessa yhteiskunnassa on paljon hyviä asioita. Kuten hyvät terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki. Hyvä, että suomalaisessa yhteiskunnassa kaikkia tulisi kohdella tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Vaikka lait ovat olemassa, niistäkin huolimatta Suomessa tapahtuu syrjintää. Valitettavasti viime aikoina keskustelu maahanmuuttajista jopa poliittisella tasolla ei ole ollut kovin positiivista ja se on jakanut suomalaisia kahteen ajattelumaailmaan. Maahanmuuttajiin kohdistunut negatiivisuus ja syrjintä ovat lisääntyneet ja nämä vaikuttavat minuun negatiivisesti.  

Toivottavasti maailmaa muuttuu, ja kaikkia ihmisiä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti heidän taustoistaan huolimatta.  

Osallisuus minun näkökulmastani: Felix Bombimbo

In what way have you has your voice been heard in Finnish society? In what way it is not being heard?

The initial period when I arrived in Finland was very, very difficult. I did not know anyone and there was no one to contact. Language was another obstacle to make my voice heard in Finnish society. One way of getting help was through social services. They helped me to connect with the right people and authorities, so I would know where to go and how to make my voice heard or how to access services that I need. Social workers were helping in every aspect in Finland.

It was hard to get my voice heard in many situations because I lack Finnish language skills. When you are new, you don’t know how and where to start. Finnish people are quiet people and you don’t get much information unless you start asking questions. Once you do, they are happy to answer your questions. It is quite a challenge here.

How are your dreams and goals being supported?

When I was in my country, my dream was to reach a safe destination and have a good life without any suffering. I would be working and having a stable financial situation. Here I am following my plan such as learning Finnish language, applying for a profession and getting a job, so I can get employed. Any person needs to be hardworking no matter what country you are living in. 

I dreamt of being a doctor or a nurse but my dream didn’t come to realization here. In Finland you need to have a high level of Finnish language, so for immigrants it is the most challenging thing. If a person studies hard, perhaps it is possible to achieve such dreams. In my case I had to shift my dream here.

What are things that make you feel part of Finnish society? What issues affect that feeling?

There are many problems in my country Congo and the current situation is not good. I was persecuted there before coming to Finland. Finland is a good country and people are happy. I feel safe and secure here that makes me feel like I belong to the Finnish society. Finland does a good job by giving good conditions to immigrants. 

What are the things that make it difficult to feel part of Finnish society?

In Finland people are not very talkative and I am not sure if it is a culture specific thing. If you ask questions, they are happy to answer them. People do not talk too much. The language is the main obstacle for me here. I am a strong man and can do a physical job. I can be a good builder and work on a construction site. In order to work there, you need to have a certain language level. If it is not enough, you cannot find a job in such an area even though you might be the most suitable worker. Language requirement comes first. It is the most difficult thing for me. In Congo we socialize and we can sing in public places. In Finland it is a bit difficult to play music in the evenings and it might cause troubles. Culture is completely different here. 

Ye Yint Thet Zwe – Talvilinnut tulivat kotiin; entä mitä tavallisten ihmisten elämästä/The winter birds return home; what about the people of daily lives

Rakastan lumihiutaleita,
myös valtavia lumisia vuoria.
Säälin meren elämää,
joka muuttuu talvella leikkikentäksi
ja sulaa kesäisin vedeksi.

Minusta tuli säälin kohde,
kun päiväntasaajan maan
saavutti talvinen pimeys.
Vain sitä kertaan mielessäni,
mitä tapahtui vuosi sitten?

Ihmiset… ihmiset!
Vaikka olemmekin erilaisia
ihonväriltämme ja uskonnoltamme,
niin samoin aistimme järjellä
että jätimme kotipesämme,
elääksemme parempaa elämää ja tulevaisuutta.

Samoin on talvilintujen lennon laita
ja ihmisille jotka ovat kuin lintuja;
tahdon vain sanoa, että
olemme kaikki arkipäivän lintuja.

Vain ne jotka ovat yllättyneet,
voivat ymmärtää yllätetyksi tulemisen
rauhallisessa ja hiljaisessa maailmassa.
Heidän uinailunsa on yhä unta,
jota kauhistuttavat painajaiset ahdistavat.

Kun kuuntelen heidän traumojaan,
yhdessä ja erikseen, niin tuntuu
kuin katselisi tuokion filmidokumenttia.
Kaikenlaiset tuntemukset ravistelevat sydäntäni
ja saavat silmäni kostumaan.

Ehket usko, että niin epäinhimillisiä tekoja
on meneillään maapallon toisella puolen.
Tuolla puolen uskomusten,
todellinen elämä on paljon enemmän kuin unet.
Jopa historiankirjoja ja elokuvien käsikirjoituksia
ei voida verrata siihen.

Olin se sitten minä, sinä,
tai kuka tahansa toinen henkilö,
niin maan ja perheen jättämisen tunne
on yhtä tuskallista,
kuin tikarikujan juoksua läpi sydämen.

Se on elämää toisessa maassa,
erilaisen kielen puhumista
toisen kulttuurin alla.

Muut kuvittelevat kaltaisteni elävän
katkeruuden sijaan parempaa elämää.
Itse en ajattele niin.
Tunne siitä, että jätin ystäväni kärsimykseen,
surmaa minua jokaisen hetken sekunnein.

Vaikka kadut ovat täällä puhtaita
ja yöt toivottaneet meidät tervetulleiksi,
niin herään aamuisin surullisena,
tai en ole saanut nukutuksi lainkaan.

Mutta… rauhoitu ystäväni,
ahdistus ei ole niin yksinkertaista.
Voit jättää ystäväsi taaksesi
ja antaa perheellesi paremman elämän.
He voivat olla onnellisia
onnistuneen maanpakosi johdosta.
Voit koristella maailman vapaudellasi.

Todellisuudessa,
emme ole yksinäisiä, toivottomia,
tai tulevaisuudessa jotain vähemmän,
vaikka eroamme ulkonäöltämme
ja ihonväriltämme.
Sama punainen veri virtaa ihomme alla;
kaikki me haluamme paeta tukahduttamista.

Uskon, että kaikki haavamme voivat parantua
juuri tässä maassa, sen ihmisten avun hoivassa.
Kuten talvilinnut palaavat takaisin,
niin on meidän kaikkien palattava kotiin.

I love the snow flakes
I also love the huge snow mountains.
I pity the life of the sea
It turns to playground during winter
But turns to water during summer.

I became the subject of pity,
When the country of the equator
Enter the darkness of the winter.
That I am just recounting,
What happened a year ago?

People… people
Even though we differ in skin color and religion
It’s the same in a sense that
We all left our family nest
To live a better life and a better future.

The same for the flight of the winter birds
For people who are the same
I just want to say that
We are all birds of the daily lives.

Only those being suppressed
Could understand getting suppressed
In a world so peaceful and quiet
The sleep of those sleeping
Are still being haunted
By the fearsome nightmares.

When I hear the trauma of each and everyone
I feel as if I’m watching a short documentary film.
All kinds of feeling shake my heart
And it makes my eyes watery.

You might not believe that there are such inhumane acts
Is going on the other side of the world.
The real life is much more beyond belief
Than the dreams.
Even the history books and the movie scripts
Can´t be compared to it.

Be it you, me,
or any other person,
The feeling of leaving your country and family
Is painful, as if a dagger ran through heart.

Getting to live in another country
Speaking different language
Living under different culture.

Other people think refugees are living better
instead living in bitterness.
I don’t think so.
The feeling of leaving my friends behind to suffer
Kills me every second of every moment.

Though streets are here clear
And the nights has welcomed us,
I wake up feeling sorry,
Or haven’t fell asleep at all.

Relax my friend,
Stress is not that simple.
You can give a better life for the family members
and live your friends behind.
Your family and friends would be very happy
for your escape out of the country.
You can decorate the world with your freedom.

In reality,
We are not lonely, hopeless,
Or in a future something less
Even though we differ in outlook
and skin color.
It’s the same red blood under the skin
It’s the same, we all want to escape from suppression.

I believe all our sores would be healed
Under the care and help of people in this very country.
As winter birds return home,
So do we all have to return home too.

Ye Yint Thet Zwe (s.1965) on Helsingissä asuva burmalainen pakolaistaustainen runoilija. ”Me vihaamme sotia, äiti”-runokokoelma (2016) kuvaa vapauden kaipuuta, surua, poliittista protestia ja nostalgiaa kattaen pakolaisuuden teemoja eri näkökulmista. Runokokoelma on kolmekielinen: burma, suomi ja englanti. Kääntäjinä ovat toimineet Anne Ketola ja Sami Häninen.

Osallisuus minun näkökulmastani: Rima Abdi Hamid

Miten olet saanut äänesi kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa? Miten ääntäsi ei kuulla?  

Kun on sinnikkyyttä ja halua yrittää, edistys on aina läsnä! Vaikeudetkin ovat läsnä, kuten missä tahansa yhteiskunnassa tai missä tahansa maailman kolkassa – ei vain suomalaisessa yhteiskunnassa, joten on välttämätöntä yrittää ja pysyä sinnikkäänä. Mutta joskus maahanmuuttaja yrittää [sosialisoida] sisäänpäin kääntyneiden ihmisten kanssa, se ei tarkoita, että lopettaisit yrittämisen, vaan suomalaisen yhteiskunnan vaikeus on se, että sosiaalista elämää ei ole sellaisena, mikä helpottaisi integroitumista.  

Sosiaalisena ja positiivisena ihmisenä olen sinnikkyydelläni ja yrityksilläni aina edistynyt tietäen, että haasteita oli, kuten kieli, sosiaalinen elämä, tavat ja perinteet ja nyt olen saavuttanut sen, mistä haaveilin maassani ja henkisesti pidän Suomea jo minun kotimaanani, enkä toisena maana! Ja unelmani eivät lopu tähän! Yritän antaa parhaani kotimaani Suomen hyväksi.  

Miten haaveitasi, tavoitteitasi ja unelmiasi tuetaan?  

Tuki tulee joskus läheisiltä tai tuntemattomilta. Sain tukea perheeltäni, erityisesti mieheltäni ensin. Vaikka hänelläkin oli omia tavoitteita ja vaikeuksia matkan varrella, joita hän kohtasi. Mutta olimme toistemme tukena ja onnistuimme yhdessä siinä, mitä tavoittelimme.  

Millaiset asiat saavat sinut tuntemaan olevasi osa suomalaista yhteiskuntaan? Mikä siihen tunteeseen vaikuttaa?  

Tasa-arvo ja sananvapaus. Aina löytyy ratkaisuja olosuhteista riippumatta. Opiskelulla ja terveydenhuollolla on olennainen vaikutus elämäämme, sekä myös turvallisuudella. Olen asunut Suomessa kuusi vuotta. En tuntenut tai kohdannut rasismia tai turvattomuutta, ja tämä oli tärkein asia meille maahanmuuttajaperheenä.  

Millaiset asiat ovat vaikeuttaneet tunnetta?  

Kieli! Koska se on sosiaalisen viestinnän ja integraation perusta! Sosiaalinen kanssakäyminen oli etenkin aluksi vaikeaa, mutta en kohdannut sitä vaikeutta kaikkien suomalaisten kanssa. Minulla on monia mukavia ja seurallisia suomalaisia ystäviä. Tästä syystä suurimmat vaikeudet olivat alussa kielen takia. 

Miten olet saanut äänesi kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa? Miten ääntäsi ei kuulla? 

عندما تكون موجودة المحاولة والإصرار دائما موجود التقدم! في اي مجتمع او اي بقعة في الارض دائما يوجد الصعوبات.ليس في المجتمع الفنلندي فقط!لذالك المحاولة والإصرار ضرورية. ولكن في بعض الأحيان المهاجر يحاول مع أشخاص انطوائيين فاهذا لايعني ان تتوقف عن المحاولة.الصعوبة في المجتمع الفنلندي لا توجد حياة اجتماعية كما ينبغي الأندماج.  انا كشخصية اجتماعية وإيجابية مع إصراري ومحاولاتي تقدمت دائما إلى الأمام مع العلم كان هناك تحديات مثل (اللغة الحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد)والان حصلت على ماكنت احلم به في بلدي ونفسيا اعتبر فنلندا هي بلدي الام وليست بلدي الثاني! 

وحلمي لايتوقف هنا! سأحاول ان اعطي افضل مالدي لبلدي فنلند🤍. 

Miten haaveitasi, tavoitteitasi ja unelmiasi tuetaan? 

الدعم يكون أحياناً من أشخاص مقربين أو بعيدين انا حصلت على الدعم من عائلتي (زوجي)اولاً.علماً هو كان لديه اهداف وصعوبات يواجهها.ولكن كنا بجانب بعضاً ونجحنا سوياً في ماكنا نسعى له. 

Millaiset asiat saavat sinut tuntemaan olevasi osa suomalaista yhteiskuntaan? Mikä siihen tunteeseen vaikuttaa?  

المساواة وحرية التعبير.ودائماً هناك حلول مهما كانت الظروف.الدعم الدراسي والصحي شيء أساسي في تأثيره على حياتنا (الأمان)انا مقيمة في فنلندا منذ ستة أعوام لم أشعر ولم اجد العنصرية أو قلة الأمان وهذا كان أهم نقطة لنا كا عائلة مهاجرة. 

Millaiset asiat ovat vaikeuttaneet tunnetta? 

 اللغة! لأنه أساس التواصل الاجتماعي والاندماج! كانت من الصعوبات لكن لايعني جميع الشعب الفلندي . يوجد منهم إجتماعي.لدية عدد من أصدقاء الفنلندية لطيفة واجتماعية. لهذا اكثر الصعوبات هي البداية بسبب اللغه.