Oikeus vaikuttaa – mahdollisuus vaikuttaa

Suomessa laki tarjoaa asukkaille oikeuden osallistua ja vaikuttaa laajasti yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Vaikuttamisella saattaa tulla ensimmäisenä ja päällimmäisenä vaalit mieleen, ja oikeutetusti. Suomessa on mahdollisuus vaikuttaa vaalijärjestelmän kautta koko yhteiskuntaan. Jokaisella täysi-ikäisellä on oikeus osallistua vaaleihin esimerkiksi äänestämällä, tukemalla ehdokasta tai puoluetta tai asettumalla itse ehdolle.

Muitakin vaikuttamismahdollisuuksia on runsaasti tarjolla, esimerkiksi järjestö- ja yhdistystoiminta, sanan- ja ilmaisuvapauden käyttäminen jne. Ei ole liioiteltua, kun sanotaan, että Suomen tarjoamat vaikuttamismahdollisuudet ovat hyvin arvokkaita ja ainutlaatuisia koko maailmassa. Vielä tänä päivänä merkittävässä osassa eri puolilla maailmaa vastaava tai edes lähellä olevaa oikeutta ei ole.

Monissa maissa laki on kaukana tarjoamasta kaikille asukkailleen yhtäläisen oikeuden vaikuttaa, tai se on vain muodollista.

Näissä maissa vaikuttamismahdollisuus on käytännössä pitkälti sitä, kun osallistutaan tukemaan ja suorittamaan johtajan käskyjä, viittauksia ja viisauksia. Johtajan asema vaihtelee, se voi olla itselleen arvoaseman saanut poliitikko tai työpaikan esimies. Naisille johtajat voi tarkoittaa myös suvun miespuolisia henkilöitä.

Näissä yhteiskunnissa yksilöllä on rajoitettu oikeus toimia. Jopa ajattelemistakin on pyritty kontrolloimaan. Saattaa olla, että yksilö on päättynyt johtopäätökseen, ettei hänen tarvitse ajatella, kun johtaja tekee sen kaikkien puolesta. Tämä ei välttämättä ole omaa valintaa, vaan monien tekijöiden summana muodostunut näkökanta. Osallisuus voi siis olla jotain ihan muuta, kuin mitä esimerkiksi Suomessa sen käsitetään olevan.

Kun vertaa näiden maiden lainsäädäntöä ja käytäntöä Suomeen, ei voi olla huomamaatta, että ero on suorastaan kahdesta eri maailmasta. Suomessa kannustetaan ja tarjotaan mahdollisuuksia osallistumaan ja vaikuttamaan, kun taas monissa maissa kielletään, rajoitetaan tai väheksytään. Siispä Suomen tilanteen arvokkuutta ja tärkeyttä ei voi liikaa korostaa.

Suomessa kaikki ei kuitenkaan ole mutkatonta.

On oikeus vaikuttaa, mutta käytännössä tämän oikeuden harjoittaminen poikkeaa ja vaihtelee suuresti yksilöstä toiseen. Toisilla on huomattavasti paremmat edellytykset ja puitteet hyödyntävät tätä oikeutta kuin muilla. Vaikuttamismahdollisuuksien eri osa-alueilla tämän voi huomata.

Tarkastellaan esimerkiksi alussa mainittua vaikuttamistapaa; vaaleja. Suomessa suhteellisen helposti voi päästä ehdokkaaksi, varsinkin kuntavaaleissa kynnys on matala. Tämä on mainiota ja ei kovin tuttua kaikkialla maailmassa. Ehdokkaat eivät kuitenkaan ole tasavertaisessa asemassa keskenään. Toisilla on varaa sijoittaa kampanjaan kymmeniä tai jopa satoja tuhansia euroja, kun taas toiset ehdokkaat lähtevät nollabudjetilla kampanjoimaan. Ja se on todettu, että raha parantaa merkittävästi onnistunutta kampanjaa ja mahdollistaa läpimenoa tehokkaammin.

Eli tässä esimerkissä, vaikka yhtäläiset oikeudet vaikuttamiselle on, mutta käytännössä selkeä epätasa-arvo voi kannustaa toista paremmin tarttumaan mahdollisuuteensa, ja toiset kokevat edessään suurempia haasteita. Yksilö saattaa kokea, että hänellä on käytännössä hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa, ja tämän vuoksi hän voi luopua kokonaan oikeudesta vaikuttaa.

Heikko taloudellinen tilanne, rajalliset kontaktit avainhenkilöihin, heikko osaaminen ja monet muut yksilölliset sekä yhteiskunnalliset tekijät saattavat aiheuttaa kynnyksen nousemista osallisuudelle. Moni siis saattaa vapaaehtoisesti rajoittaa itseltään oikeuksia, vaikka toisin haluaisi. Ei siis sen takia, etteikö henkilö näkisi osallistumista tärkeänä, vaan sen takia, ettei hän välttämättä näe, että hänen osallisuudellansa olisi merkitystä tai vaikutusta, monesti oikeutetusti.

Oikeudet ja mahdollisuudet eivät aina kulje käsi käsissä. Parempaa on kuitenkin mahdollista monin tavoin saavuttaa. Muualla annetaan ymmärtää, että Suomen tarjoamia mahdollisuuksia ei ole mahdollista tavoittaa, mutta pyrittäköön täällä vielä parempaan, mikä on mahdollista saavuttaa monin tavoin.

Kirjoittaja: Binar Mustafa