Osallisuus minun näkökulmastani: Lama Kourdi

Miten olet saanut äänesi kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa? Miten ääntäsi ei kuulla?

Monissa hankkeessa osallistuminen on antanut minulle mahdollisuuden saada ääneni kuuluviin, olen ollut mukana näissä hankkeissa luomassa materiaaleja ja videoita sekä ohjaamassa ryhmiä ja jopa osallistunut Unkarissa pidettävään työpajaan sukupuolten tasa-arvosta. Haluan hieman kertoa täällä näistä hankkeista, joissa olin osallisena, aloitin Teko -hankkeessa, jossa kouluttauduin kokemusasiantuntijaksi ja sain kutsuja useisiin Tampereen palveluihin, kuten korkeakouluun, maahanmuuttajakoulutusta tarjoaviin kouluihin, sairaalaan ja muihin, kertomaan kokemuksestani maahan muuttaneena ja esittämään ajatukseni näiden palvelujen parantamiseksi ja kehittämiseksi maahan muuttaneille. Mateas -hankkeessa tavoitteena oli tehdä suomalaiset terveyspalvelut ja järjestötoimijat tutuksi äskettäin tulleille maahan muuttaneille. Kun taas Niitty -hankkeessa kehitetään kolmansien maiden kansalaisille vertaisohjattu perhevalmennusmalli, joka valmentaa maahan muuttaneet synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon, vanhemmuuteen, elintapoihin ja perheen arkeen. Vigor -hankkeessa edistettiin ulkomaalaistaustaisten seksuaaliterveyttä. Talk -hankkeessa tavoitteena oli luoda lisää turvallisia tiloja dialogille ja yhteiselle pohdinnalle. KoKo -hanke tähtää vuoropuheluun ja verkostojen rakentamiseen etenkin monikulttuurisella asuinalueella.

Äänestämisen avulla saan ääneni kuuluviin toisella tavalla, kun valitset jonkun eduskuntaan, se tarkoitta, että olet valintanut jonkun puhumaan puolestasi ja se on loistava tilaisuus valita ihmisiä, jotka todella välittävät meistä ja ongelmistamme ja ymmärtävät niitä.

Minusta tuntui, että ääntäni ei kuultu ensimmäisenä vuonna saapuessani Suomeen, tuolloin rippumatta siitä mitä tein, tunsin olevani vain numero, joka oli kirjoitettu vastaanottokeskuksen sisäänkäynnin seinään. Asiat muuttuivat paljon oleskeluluvan saamisen jälkeen, mutta valitettavasti tämä on yhä monen ihmisen ja perheen todellisuutta tähän päivään asti. 

Monissa tilanteissa minusta tuntuu, että vain koska olen maahanmuuttajataustainen, mielipiteeni eivät ole tärkeitä, vaikka aihe koskisi minua itseäni, esimerkiksi kun aloitat kotoutumissuunnitelman, sillä ei ole merkitystä mitä olet aiemmin opiskellut, tehnyt tai toivot, vaan tärkeintä on työntekijän mielipide.

Miten haaveitasi, tavoitteitasi ja unelmiasi tuetaan?

Äitiys ja työskentely samaan aikaan ilman sukulaisten tai vanhempien apua ei ole helppoa, mutta se on mahdollista Suomessa, koska täällä on päiväkoti, joka hoitaa lastani työaikanani ja myös lastenkerho koulun jälkeen. Näin voin tehdä työni ja olla varma, että lapseni saavat hyvää hoitoa ja erinomaista koulutusta. Vielä tunnen tukea, kun opiskelen korkeakoulussa ilmaiseksi ja nyt kun olen äitiyslomalla ja saan rahaa, vaikka olen kotona vauvan kanssa, onneksi on paljon palveluita ja oikeuksia, jotka saan tasavertaisesti suomalaisten kanssa ja jotka auttavat minua toteuttamaan unelmani.  Lisäksi minulla on mieheni, joka tukee minua aina kaikessa mitä teen.

Millaiset asiat saavat sinut tuntemaan olevasi osa suomalaista yhteiskuntaan? Mikä siihen tunteeseen vaikuttaa?

-Mielestäni kieli on ensimmäinen asia, joka saa sinut tuntemaan olevasi osa yhteiskuntaa, koska kieli ei ole vain viestintäväline, sen voi tehdä Suomessa englanniksi, mutta kun opit minkä tahansa maan kielen, ymmärrät sitä puhuvien ihmisten kulttuuria ja tunteita paljon paremmin ja tunnet olevasi yksi heistä, esimerkiksi kun puhumme suomeksi lämmöstä ja auringoista, tarkoitamme jotain kaunista, mutta arabiaksi vaikka puhuisimme samasta, niin se olisi karua, maamme kuumuuden vuoksi.

-Työ on minulle yksi tärkeimmistä asioista, se saa minut tuntemaan, että en ole vain osa yhteiskuntaa, vaan ihminen, joka voi parantaa yhteiskuntaa. Vapaaehtoistyön lisäksi, joka saa minut tuntemaan, että yhteiskunta tarvitsee minua ja että minulla on paljon annettavaa muille, tämä sai minut vapaaehtoiseksi moniin töihin ja tämä kannusti perustamaan oman naiskerhon.

Millaiset asiat ovat vaikeuttaneet tunnetta?

Varmasti, kuten monet maahanmuuttajat, rasismi on ainoa asia, joka vaikeuttaa tunteeseen, onneksi tätä ei tapahdu usein.

Kirjoittaja: Lama Kourdi, Vuoden pakolaisnainen 2022