Minun Maahanmuuttoni

TULEVAISUUS RIIPPUU SIITÄ, MITÄ PÄÄTTÄMME JA TEEMME TÄNÄÄN

Maahanmuutto on aina iso elämänmuutos ja mahdollisuus positiiviseen muutokseen. Suuri muutos ja uudet asiat luovat toivoa tulevaisuuteen. Maahan muutto on elämänmuutos ja haaste. Etualalla ovat yhdenvertaisuus, kieli, asuminen, työn haasteet, arkielämä. Voi olla epäselvyyksiä, jos oli painostusta ennen maasta muuttoa. Maahanmuuttajien tarinoissa – joita voit kuulla jokaiselta maahanmuuttajalta, kun puhut tai käyt heidän luonaan – on tunne sisäisistä vaikutuksista maahanmuuton ja olosuhteiden vaikutuksista. Siitä, mitä iso muutos on aiheuttanut hänen elämälleen. Mitä menetit ja mitä voitit maastamuutosta.

Olemme maahanmuuttajia ja meillä on erilaisia tunteita. Aina tuntuu kuin vieraalta, ja jokainen käy sen läpi jollain tavalla. Aiemmat kokemukset ja sosiaalinen elämä on auttanut meitä ymmärtämään ja oppimaan kieltä ja kulttuuria. Muuttajien mukana siirtyy aina henkisiä resursseja. Jos olisi helppo maahantulo, maastalähtö, oleskelu ja työnteko, olisivat ne maahanmuutossa etu.

Ihmisten välinen vuorovaikutus olisi helpompaa, jos olisi samanlaisen taustan omaavia maahanmuuttajia. Mutta maahanmuuttajat eivät ole homogeeninen ryhmä iän, kansalaisuuden, kielen tai kulttuurin suhteen. Maahanmuuttaja haluaa integroitua uuteen yhteiskuntaan, mikä tarkoittaa tapojen oppimista. Tällöin ryhmätoimintojen tulee olla avointa kaikille. Tämä vakuuttaa siitä, että ei ole yksin ja lisää turvallisuuden tunnetta, sillä sosiaaliset suhteet muiden kanssa tuottavat mielihyvää ja positiivisen tunteen.
Lisäksi toiminta voi tukea kulttuuriperinnön säilyttämistä. Monikulttuurisessa toiminnassa kunnioitetaan maahanmuuttajien perinteitä, uskomuksia ja kokemuksia sekä ymmärretään niitä. Tämä auttaa voi auttaa meitä sopeutumaan.

Vanhoja kokemuksiani voi hyödyntää maahanmuuton jälkeen

Meidän pitäisi kysyä, mikä elämässä on tärkeää? Onko se työ, perhe, raha, hyvä elämä tai sananvapaus. Voinko itse määritellä, mikä on tärkeää elämässäni? Kaikki tässä ovat tärkeitä, eikä sitä pidä koskaan hylätä. Me asumme maassa ja meidän maahanmuuttomme on tärkeä aihe.

Tässä esitän ainoastaan omia näkemyksiäni, minulla on omat kokemukseni. Olen kulttuurialan moniosaaja. Minulla on runsaasti kokemusta kotimaassani, esimerkiksi lisäkoulutusten tuomaa osaamista ja minulla on erilaisia harrastuksia. Tulin erilaisesta kulttuurista, opiskelin suomen kieltä. Äidinkieleni on arabia. Elämä ei ole helppoa. Minun mielestäni, olemassa olevien palvelujen verkoston kehitys on monille ihmisille tärkeämpi asia, kuin se, että ihmisestä toiseen on eroja. Maahanmuuttajien saavutukset, näitä eroja näy, jos kaikki on esitetty vain yhden kaavan mukaisesti. Tämä merkitsee paljon, jos jokaisella yksilöllä voisi olla aktiivisesti tukea.

Minun mielestäni on tärkeää, että maahan muuttaneet tai pakolaiset saavat äänensä kuuluviin ja tuovat näkökulmia.

Uudessa maassa tapahtuu lyhyessä ajassa paljon asioita
Maahanmuuttajat muistavat kaiken. Kun ihminen alkaa uudessa elämässään, uudessa maassa sopeutumaan, löytää hän taas tasapainon ja toimintakyvyn. Jotkut ihmiset sopeutuvat muutoksiin nopeasti ja toisilla voi kestää vuosia. Maahanmuuton myötä monet perusasiat muuttuvat, ja muutokset vaikuttavat elämän kaikkiin osa-alueisiin. Suomessa pitäisi kuulla asioita, jotta tulisi kokemus, että kuuluu Suomeen. Maailman kansat ovat erilaisia, eikä maahanmuuttajakansalla ole yhtä luonnetta.

On kiinnostava aihe pohtia miten muutokset vaikuttavat elämän kaikkiin osa-alueisiin, myös onnelliseen elämään. Yksinäisyyden kokemus on henkilökohtainen. Yksinäisyys on tunnetta tai kokemus läheisten ihmissuhteiden puuttumisesta, ettei ole tarpeeksi ihmissuhteita. Olemme kuitenkin yksilöllisiä siinä, milloin koemme yksinäisyyttä. Minä voin viettää pitkiäkin aikoja itsekseni. Minä saatan silti olla äärimmäisen tyytyväinen tilanteeseeni, kestää muutamia tunteja ilman toisen ihmisen seuraa, enkä koe itseäni yksinäiseksi lainkaan. Yksinolo voi olla positiivinen voimavara. Se antaa mahdollisuuden rauhoittua oman itsensä ja ajatustensa kanssa. Mutta yksinäisiä on eri syistä. Muutokset muuttavat ihmistä, hänen arvojaan ja ajatuksiaan sekä mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalisia suhteita. Esimerkiksi muutto toiselle paikkakunnalle, työttömäksi jääminen, tai muu uusi kokemus, voi lisätä ulkopuolisuuden tunnetta.

Asioita, jotka synnyttävät iloa, luovat toivoa tulevaisuuteen

Ajatukset saa pois omasta yksinäisyydestä, kun osallistuu erilaisiin tapahtumiin. On olemassa monenlaisia kiinnostavia tapahtumia ja harrastuksia, joihin voit osallistua ja mieluinen harrastus tuottaa jo itsessään mielihyvää. On paljon erilaisia harrastuksia, joissa ihmiset voivat tutustua toisiinsa ja päästä eroon negatiivisista ajatuksista. On kuitenkin tärkeää kysyä: millaisen askeleen ihminen on valmis ottamaan?

Maahanmuuttajan elämän tavoitteena on saada tietoa ja kokemuksia. Kotoutumiseen tarvitaan sosiaalisia verkostoja.

Miten maahanmuuttajat saavat luotua sosiaalisia verkostoja Suomessa.
Tämä ei ole helppoa uudessa elämässä, vaikka tulevaisuus olisi hyvä. Maahanmuuttajat voivat olla mukana uusien toimintamuotojen kehittämiseksi tai tuoda uusia ideoita. Arki sujuu paremmin, kun auttaa ja saa tukea muilta, joskus se on vain leppoisaa jutustelua. Sosiaaliset suhteemme ovat vaalimisen arvoisia, mutta sosiaalisiin suhteisiin voi liittyä myös haasteita. Yksi näistä haasteista voi olla löytää harrastus.

Sosiaalinen elämä vastaa tarpeisiimme. Sosiaalinen verkosto voi muodostua esimerkiksi ystävistä, tuttavista, perheestä, opiskeluystävistä tai saman harrastuksen kautta ihmisistä. Saamme energiaa ja hyvää oloa sosiaalisista suhteistamme. Ryhmätoiminnan merkitys on siinä, että ryhmätoiminnassa maahanmuuttajat saavat tukea toisilta, jotka käyvät läpi samanlaisia elämänkokemuksia. Sieltä saa myös ideoita ja uutta toimintaa – kenties palvelumallia hyvinvointiin ja kehittämiseen.

Toiminnasta voi löytää käyttökelpoisia hyvinvoinnin edistämisen tapoja heille itselleen. Hetkiä, jolloin jaetaan muistoja menneisyydestä omasta kotimaastaan. Maahanmuuttajat pääsevät kertomaan kokemuksiaan ja mitä osaamista kaipaavat lisää, jotta elämä olisi elämisen arvoista uudessa kotimaassa ja kaupungissa.
Nostaisimme esiin uusia ideoita ja keinoja, jotta arkea voitaisiin helpottaa kaikille maahanmuuttajille. Asioita, jotka synnyttävät iloa, luovat toivoa tulevaisuuteen.

Kirjoittaja: Yousra Alasaad