Kuukausi: toukokuu 2022

Osallisuus minun näkökulmastani: Hasan Al Hussein

How have you got your voice heard in the Finnish society? Has there been times or occasions when you feel that you haven’t been heard? 

Initially, I would like to thank you for offering me this opportunity to share my journey in Finnish society with people. I wanted the project, and I loved to be part of it. When I arrived in Finland, I lived in Rovaniemi for two months. Then, they created a new housing center in Kemijärvi and told me to move to the continues residing place. I lived there for a year, and I have learned a lot about Finland’s culture, society, and the law. Although I felt that my voice was a bit audible, there were still difficulties that I personally faced, such as the lack of information we received from the social workers since they were new employed and did not have the experience. Also, I didn’t have the chance to study or work due to the lack of resources in Kemijärvi. So, I decided to learn Finnish and English by myself through the internet.  

I moved to Helsinki at the beginning of 2017, which was the first job I found in Finland. I have been working since that time, and besides my work, I decided to go to school to learn and improve the Finnish language. In 2019, I decided to continue my education, so I started my bachelor’s degree in the International Business program at Arcada university of applied sciences. Besides studying, working full time is not an easy process to go through, but the support that I have been getting from my friends, teachers, and managers helped me a lot when I was feeling exhausted, so these kinds of moments when I felt my voice has heard in Finland.  

How are your goals and dreams supported? Have there been times when you feel that you haven’t gotten support? 

Although we come from different backgrounds, we are individuals, and everyone has goals and dreams want to achieve someday, just like Finnish people. School supported my goals and objectives when it let me study. Also, some companies offered me a job to work, and unprofitable organizations provided me opportunities to learn something new or work as a volunteer. On the other hand, there have been times when I did not get any support, especially from the immigration service, when still I am suffering from not obtaining a residence permit in Finland for about seven years now. Due to the same reason that I am still an asylum seeker processing, usually, many things are affected so badly in my situational life. For instance, the hosting companies did not allow me to rent an apartment even though I have a permanent job. 

What kind of things make you feel that you are part of Finnish society? What kind of things affect that feeling? 

When I got treated on the same level as Finns, not as a foreigner living in Finland, I felt a part of the Finnish society. In my opinion, if foreigners would not have the same rights and duties as same as Finns, they would never feel as if they were part of the Finnish society. Therefore, I think everyone has to take part in the responsibility, including state institutions, civil society organizations, companies, Finns, and foreigners, in order to have a more homogeneous society in the future.  

What kind of things make you feel that you are not welcomed or that you are not a part of Finnish society? 

Of course, I would say the racist attitudes that I have faced privately or even publicly made me feel unwelcome here. But racism exists in every society around the world, so I used to adapt to these kinds of situations and not let it affects me anymore. In addition, the most hurt me that t when I got judged by ”strangers” people based on my hair color or background, especially when I have heard many times that I came here to take Finn’s money while I am sitting home, and this is a very wrong idea. Because I have been working for over five years in Finland, and even during my studies, I kept working full time and didn’t get any support from Kela or social support. In my opinion, if we want to have a better future, we have to accept each other. Finn people have to accept the idea that Finland will continue to grow and prosper faster with foreigners. We are productive here.  

Toukokuun blogiteksti: Amir Abdelamir – Koululaitokselle isommat hartiat vastaamaan moninaisiin haasteisiin osallisuuden parissa

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu kokemus yhteenkuuluvuudesta ja, että on osa suurempaa yhteisöä. Kuuluminen yhteisöön ja siinä toimiminen kulkee usein käsi kädessä kuulluksi tulemisen kanssa. Yksilö pääsee toimimaan ryhmässä, jossa tämä vuorovaikuttaa vertaistensa kanssa, yksilö pääsee kohtaamaan erilaisuutta, mutta myös samoja arvoja jakavia ihmisiä. Yksilö pääsee toimimaan aktiivisesti itselleen merkityksellisten asioiden parissa ja häntä myös tuetaan toiminnassa. Yksilö pääsee vaikuttamaan, niin omiin mahdollisuuksiin muovata omaa ympäristöä kuin muiden kanssa jaettavaa yhteiskuntaa.

Näin itse nykyään aktiivisena kansalaisena itseään pitävänä kiintiöpakolaistaustan omaavana korkeakouluopiskelijana näen yhden osallisuuden osa-alueen. Pohdin pitkään mistä lähtisin käsitettä purkamaan ja huomasin hyvin nopeasti itseni muistelemassa sellaisia ajanjaksoja elämässäni, jolloin en kokenut olevani osa yhteiskuntaa. Uskon että moni samankaltaisella taustalla kuin minulla on, kykenee samaistumaan kahden kulttuurin välillä seilailuun: olenko suomalainen, jotain muuta vai jotain siltä väliltä? Tähän vastaan toteamalla olevani turkulainen.

Lisää osallisuutta: Mielenterveys kuntoon

Yksinkertaista yhden reseptin ratkaisua osallisuuden lisäämiseen ei ole, sillä mikään ihmistoimintaa koskettava kysymys harvoin on helppo. Se vaatii resursseja ja panostuksia varhaisessa vaiheessa. Maahan saapuvien kohdalla tämä tarkoittaa tukitoimia, jotka aidosti ottavat huomioon ihmisten moninaisuuden ja kokemukset elämässä. Mikä sitten on sellainen yksi teema, joka näkyy ihmisen jokapäiväisessä elämässä? Mielenterveys. 2020-luvulla on sanomattakin selvää, että suomalaisessa yhteiskunnassa on herätty keskustelemaan laajasti mielenterveysongelmista. Stigma ja häpeän tunteet, jotka liittyvät rikkinäiseen mieleen ovat suuret ja nämä tulisi ottaa paremmin huomioon ihmisten tukipalveluissa. 

Heikosti toteutunut kotoutumisprosessi ja sen myötä suuri osattomuuden kokemus perheissä periytyy. Pakolaistaustaisten perheiden heikko luottamus yhteiskuntaan sekä heikko kiinnittyminen ympäröivään yhteisöön luo sukupolven yli kestävää osattomuutta, jota on hyvin vaikea purkaa.

Amir Strasbourgissa Euroopan parlamentin salissa, European Youth Event 2018

Tiedämme monen asian olevan periytyvää ja niin myös osallisuus. Jos lapset kasvavat ympäristössä, jossa koetaan ettei omaan asemaan ja omaan toimintaan voida vaikuttaa on hyvin todennäköistä, että osattomuuden tunne kasvaa ja kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta on heikolla saralla. Syrjäytymisen riski on suuri ja on hyvin pienestä kiinni saako ihminen kiinni omasta elämästään. 

Ratkaisuna näihin haasteisiin näen tukipalvelut aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja sitä seuraavalle ajalle. Suomalainen koulutusjärjestelmä on siitä kaunis instituutio, että se antaa mahdollisuuden ihmiselle taistella itselleen parempi asema, mikäli tämä niin haluaa. Helppoa se ei kuitenkaan ole. Uskon kuitenkin, että satsaamalla koulutukseen ja pitämällä huolta opetuksen laadusta ja sen kyvystä vastata yhteiskunnan moninaisiin haasteisiin ja erilaisiin tarpeisiin, voisi menestyksen ainekset olla koossa. Päästäisiin askeleen lähemmäksi yhteiskuntaa, jossa tausta ei ole enää merkittävin tekijä yhteenkuuluvuuden tunteen kokemisessa ja entistä useampi moninaisen taustan omaava voisi kokea itsensä kuulluksi.

Lisää resursseja ja osaamista koulutukseen

Tulevana kasvattajana ja opettajana huomaan jo opiskeluaikana kantavani suurta huolta lapsista ja nuorista sekä heidän tulevaisuudestaan. Erityisesti kannan huolta heistä, jotka saapuvat Suomeen alueilta, joista on jouduttu lähtemään pakon alla sodan tai muun vastaan henkeä uhkaavan uhan vuoksi. Huoleni kohdistuu niin omaan jaksamiseen, osaamiseen ja kykyyn tukea oppilaita sekä heidän vanhempiaan uudessa tilanteessa, jossa on sopeuduttava uuteen ympäristöön. 

Haluan kuitenkin pysyä optimistisena ja uskoa siihen, että Suomessa olisi vihdoin herätty tähän teemaan viimeistään tässä vaiheessa kun sota on Euroopassa eikä “jossain tuolla kaukana”. Haluan uskoa, että viranomaiset ja jokainen toimija, joka arkityössään näiden teemojen parissa toimii on ottanut aikaa ja kääntänyt katseen menneeseen ja todennut, että “tuo asia meni pieleen, pidetään huolta ettei vastaavaa enää jatkossa tapahdu”.

Viimeisenä haluaisin mainita, että jokainen perhe ja yksilö sen sisällä on erilainen ja jokaisella on hyvin erilainen kokemus ja ajatus asioiden tilasta yhteiskunnassa. Pidän itseäni onnekkaana, että olen päätynyt tähän missä olen nyt, mutta itsestäänselvyytenä en tule mitään saavuttamaani pitämään. Ihmiset ovat erilaisia ja suuri ihmisryhmä, kuten (kiintiö)pakolaistaustaiset Suomessa ovat hyvin moninainen joukko, jonka moninainen ääni ei tule vielä tarpeeksi kuuluviin.

Amir Abdelamir on opiskelija, joka on aiemmin vaikuttanut EYP – European Youth Parliament- nuorisojärjestössä ja nykyään toimii Jyväskylän yliopiston eri opiskelijaedustajan tehtävissä. 

Osallisuus minun näkökulmastani: Mulombo Kasongo

Miten olet saanut äänesi kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa? Miten ääntäsi ei kuulla? 

  • Minä haluan kiittää tästä projektista. Tämän organisaation toiminta on mielestäni todella tärkeää. Sen verran että olisin halunnut osallistua tähän heti tultuani Suomeen. Silloin sitä ei ollut olemassa. Tämä Osallisena -hanke on siis käynnistynyt viime vuonna ja on voimassa tämän vuoden loppuun. Kuuleeko kukaan -kampanja on voimassa ymmärtääkseni voimassa vain tämän vuoden loppuun, mutta valitettavasti, minä olisin toivonut, että tämä kampanja kestäisi paljon pidempään. Kun tulimme Suomeen, meillä oli vain yksi mahdollisuus työskennellä, ja sosiaaliviranomaiset kertoiva, ettei voi työskennellä rajattomasti. Joskus on käynyt niin, että sosiaaliviranomaiset eivät osaa vastata tai aika ei riitä. Mutta kun meillä on ollut taho, jonka kanssa voidaan keskustella myös muiden kanssa kuin sosiaaliviranomaisten kanssa. Mikä on projektin mahdollisuus edistää asioita?  
  • Kuten alussa sanoin, minä ja muut ollaan kiitollisia, että kun tullaan Suomeen, niin elämisen edellytykset on järjestetty hyvin (ruoka, asunto, vaatteet), arkielämä on mennyt hyvin. Mutta sitten tulevaisuutta ajattelen.. Meillä on ollut tämä ongelma jatkuvastikin, esim. työllistyminen on todella vaikeaa meille. Ja mielestäni sen tulisi olla helpompaa kuin nykyisin on. Esim. kyllä meillä on eri taustoja, on heitä, ketkä eivät ole käyneet ollenkaan kouluja. Heidän pitää opiskella kuntoon luku- ja kirjoittamistaidot. Mutta on myös me muut, ketkä on käyneet kouluja ja kenellä on työkokemusta jne. Kun tulee Suomeen, joutuu taas suomen kielen kurssille, esim. 5-6 vuotta ennen kuin pääsee työelämään. Tämä voisi olla paremmin. Minä ehdottaisin, että kun lukutaito on kunnossa ja työkokemusta löytyy, jos esim. koulutus Suomessa maahanmuuttajille kestäisi esim. vain vuoden. Jos tämä henkilö olisi 6 kk kautta kurssilla ja pääsisi tämän jälkeen työelämään 6kk, esim. työharjoitteluun tai esim. pätkätyöhön tai oppisopimukseen, tässä tapauksessa tämä henkilö oppii suomea työn kautta, saa työkokemusta ja oppii tuntemaan työelämää ja saa kokemusta. Tämä olisi parempi kuin nykyinen systeemi, kun ollaan koulun penkillä suurin osa opiskeluajasta ja ollaan työharjoittelussa vain kuukausi.  

Miten haaveitasi, tavoitteitasi ja unelmiasi tuetaan? 

  • Suomalainen kielenopiskelusysteemi pitää meidät ikään kuin jumissa. Suurin haaveeni on päästä mahdollisimman pian työelämään. Miten se mahdollistuisi? Vähemmän harjoitteluja/työkokeiluja, ja enemmän kohti työelämää. Haluamme oikeisiin töihin.  
Kuva: Unsplash

Millaiset asiat saavat sinut tuntemaan olevasi osa suomalaista yhteiskuntaan? Mikä siihen tunteeseen vaikuttaa positiivisesti ja negatiivisesti? 

  • Kyllä sen verran, että toimeentuloasia, eli elämiseen olemme saaneet tukea. Suomessa saadaan ruokaa, majoituspaikka/asunto, vaatteet on aina jne. Mutta, vaikka on paikka asua, edelleenkin huolissamme siitä, että okei, nyt asumme täällä, mutta joku muu maksaa vuokraa. Milloin pääsen tilanteeseen, että voisin maksaa itse vuokraa ja tulisin toimeen omillani. Kuinka pääsisin sinne? Mielestäni kun koulutus järjestetään että puolet koulupenkille ja puolet työelämää eri muodoille, olisiko se työkokeilu/työharjoittelu/oppisopimus/harkkatyötä? Tämä on se negatiivinen kokemus. Ensinnäkin, olen huolissani, kuinka kauan minä vain joudun asumaan asunnossa, minkä vuokraa joku muu maksaa ja miten nopeasti minä pääsen tästä tilanteesta eteenpäin. Se on tämä että koulutuksen kautta. Ei liian kauan koulupenkillä, vaan ainakin puolet koulutusajasta on viettää työelämässä ja kieltä voidaan oppia myös työn kautta. Kuten olen maininnut jo aiemmin maininnut edellä. Suomalainen on syntynyt Suomessa, kieliasiat ei ole hänelle este, mutta me ulkomaalaiset, niin me olemme jumissa, meillä menee liikaa aikaa suomen kielen opintoihin.